Demens, omsorg og aktivitet

Diplommodul

Arbejder du med mennesker med demens? På modulet videreudvikler du din faglige viden gennem metodiske tilgange, så du er med til at gøre en forskel og sikre en meningsfuld hverdag for mennesket med demens og dennes pårørende.

Tilmeld modul

Et trygt og værdigt liv for mennesker med demens -

Lær om forebyggelse og håndtering af adfærdsforandringer hos borgere med demens

Fagligt indhold

På moduler får du bl.a. viden, metoder og redskaber i forhold til:

  • Demenssygdom og adfærdsmæssige og psykiske symptomer
  • Personcentreret omsorg
  • Etik, selvbestemmelse og omsorgspligt
  • Pårørendes vilkår og dilemmaer
  • Faglig ledelse og tværprofessionelt samarbejde

Modulet giver dig viden, færdigheder og kompetencer til dit faglige arbejde og din tilgang inden for demensområdet, så du sikrer mennesket med demens og dennes pårørende et værdigt liv med demens  - også der hvor det er svært.

Udbytte

Du bliver fagligt og personligt styrket til selvstændigt at tage ansvar for udvikling og planlægning af meningsfulde aktiviteter i samarbejde med mennesker med demens, pårørende og i et tværprofessionelt samarbejde.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Demens, omsorg og aktivitet er et retningsspecifikt modul under retningen Demens.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb