Kommunikation og samarbejde

Akademimodul

Jobrettede kurser og uddannelse kan give ledige de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. På modul Kommunikation og samarbejde styrker du dine kompetencer i vejledning, kommunikation og tværfagligt samarbejde mellem beskæftigelses- og uddannelsessektoren om jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Styrk din fagliglighed i beskæftigelsesindsatsen

Fagligt indhold

På modulet Personlig kommunikation kommer du til at arbejde med:

  • hvordan du kan arbejde systematisk med at løfte lediges kompetencer via uddannelse – herunder at uddannelsesløfte flere til faglærte
  • den professionelle samtale og brug af forskellige vejledningsmetoder, herunder hvordan lediges motivation for uddannelse styrkes
  • hvordan du tackler myndighedsrollen og de dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet med den ledige
  • kommunikation og samarbejde med andre fagprofessionelle om at støtte den lediges vej fra første samtale i a-kassen eller jobcentret til jobrettet opkvalificering og job
  • hvordan der kan arbejdes med at omsætte viden, metoder og teknikker til at udvikle egen praksis gennem øvelser og gruppearbejde.

Udbytte

Når du har taget moduler Kommunikation og samarbejde har du viden om rammer, udfordringer og best practice i brug af uddannelse som vej til et varigt job. Du får et lokalt tilpasset kompendium med konkrete metoder og redskaber til at styrke jobrette efteruddannelse som vej til et varigt job.

Du kan:

  • vejlede og motivere borgere til jobrettet opkvalificering og uddannelse
  • indgå i tværfagligt samarbejde mellem jobcenter, a-kasse og uddannelsesinstitution om jobrettet voksen- videre- og efteruddannelse
  • udvikle din egen praksis
  • reflektere teoretisk over vejlederrollen, samspillet med borgere og med andre professionelle

Niveau

Modulet er kompetencegivende og gennemføres som et modul på akademiuddannelsen i Beskæftigelse med afsluttende eksamen.

Målgruppe

Modulet er til dig, der arbejder som jobkonsulent, virksomhedskonsulent eller rådgiver i et jobcenter eller en a-kasse.

Praksisnær uddannelse

Modulet gennemføres i et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og konsulentfirmaet DISCUS. Du får derfor kompetencegivende uddannelse, hvor viden om ’best practice’ trækkes direkte fra aktuelle analyser og udviklingsinitiativer på beskæftigelses- og voksenuddannelsesområdet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Gode muligheder for tilskud

Du har mange muligheder for at søge tilskud til dit kursus- eller efteruddannelsesforløb, det handler blot om at kigge de rigtige steder.

Økonomi og tilskud

Mette Camilla Vinggaard, Lektor i socialt arbejde og konsulent Videreuddannelse Sundhed, Socialt arbejde og Velfærdsforskning
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb