Ledelse (akademi-uddannelse), afgangsprojekt

Akademimodul

Afgangsprojektet giver dig mulighed for at gå i dybden med uddannelsens teori. Du stiller skarpt på en aktuel case fra din praksis, omsætter teori til praksis og afslutter din akademiuddannelse i Ledelse.

Datoer og tilmeld

Analyse, projektskrivning og fordybelse

Fagligt indhold og udbytte

På afgangsprojektet starter du med fire undervisnings- og inspirationsaftner, hvor afgangselever på akademiuddannelsen i Ledelse mødes samlet med deres vejleder. Det giver jer mulighed for at danne netværksgrupper til både samarbejde og feedback undervejs i projektfasen.

Med afgangsprojektet samler du op på din nye viden og demonstrerer, at du kan omsætte uddannelsens teori til praksis. En evne, som sikrer dig en fortsat positiv udvikling af din ledelsespraksis.

Niveau

Modulet afslutter din akademiuddannelse i Ledelse.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb