Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Akademimodul

Lær om planlægning og projektering af el-tekniske boliginstallationer ved brug af software til tegning og dokumentation af tekniske installationer.
Installation og dokumentation forbereder dig til arbejdet.

Tilmeld modul

Forstå normerne for teknisk dokumentation!

Fagligt indhold

Du lærer at planlægge og projektere el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder, og du får en større forståelse for dokumentation af EL-tekniske installationer under hensyntagen til gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området.

Du kommer til at arbejde med:

  • udformning af projektrapporter, afhandlinger og manualer
  • bekendtgørelser og standarder inden for EL-installationer.
  • EL-tekniske kredsløbsskemaer.

Udbytte

Efter modulet kan du vurdere installationsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for det EL-tekniske område.

Med Installation og dokumentation kan du:

  • udarbejde tidssvarende dokumentation af arbejde
  • vurdere anlægsformer ud fra installations- og dokumentationsbehovet samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området
  • anvende og formidle viden og data.

Niveau

Du kan tage Installation og dokumentation, hvis du har bestået det obligatoriske modul, Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer.

Installation og dokumentation hører under akademiuddannelsen i EL-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig med relevant erhvervserfaring, som efter modulet Grundlæggende EL-teknisk beregning på installationer søger nye udfordringer.

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb