Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Akademimodul

Lær om planlægning og projektering af el-tekniske boliginstallationer ved brug af software til tegning og dokumentation af tekniske installationer.
Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation forbereder dig til arbejdet.

Datoer og tilmeld

Forstå normerne for teknisk dokumentation!

Fagligt indhold

Du lærer at planlægge og projektere el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder, og du får en større forståelse for dokumentation af EL-tekniske installationer under hensyntagen til gældende love, bekendtgørelser og standarder inden for området.

Du kommer til at arbejde med:

  • udformning af projektrapporter, afhandlinger og manualer
  • bekendtgørelser og standarder inden for EL-installationer.
  • EL-tekniske kredsløbsskemaer.

Udbytte

Efter modulet kan du vurdere installationsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for det EL-tekniske område.

Med Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation kan du:

  • udarbejde tidssvarende dokumentation af arbejde
  • vurdere anlægsformer ud fra installations- og dokumentationsbehovet samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området
  • anvende og formidle viden og data.

Niveau

Du kan tage Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation, hvis du har bestået det obligatoriske modul, Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb.

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation hører under akademiuddannelsen i EL-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig med relevant erhvervserfaring, som efter modulet Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb søger nye udfordringer.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb