El-installation

Akademiuddannelse

Vil du kvalificere dig til selvstændigt at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg? Så er en akademiuddannelse i el-installation den vej, du skal gå.

Bliv el-installatør

Du lærer om el-tekniske anlæg og bygningsinstallationer, tekniske beregninger, stærkstrømsområdets teori og dennes betydning for installationer og anlæg samt energimæssige konsekvenser. Efter uddannelsen har du mulighed for at arbejde som autoriseret el-installatør eller starte din egen installationsvirksomhed, hvor du kan udføre opgaver og projekter inden for etageejendom, bolig, industri eller institutionsbygning.

Fag for akademiuddannelsen i el-installation:

Akademiuddannelsen i el-installation består af 5 obligatoriske moduler:

  • Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS) Med faget lærer du om grundlæggende matematik og beregning af el-tekniske kredsløb, som du kan bruge til udførelse og drift af el-tekniske boliginstallationer.

  • Boliginstallationer og teknisk dokumentation (10 ECTS) På faget lærer du at planlægge og projektere el-tekniske boliginstallationer i henhold til gældende love, bekendtgørelser og standarder. Du bliver i stand til at vurdere installationsformer og udvælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for det el-tekniske område. Du lærer du om planlægning, projektering, udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af bygningsinstallationer. Gennem faget bliver du i stand til i faglige og tværfaglige sammenhænge at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske bygningsinstallationer samt håndtere udviklingsorienterede situationer i relationer til det el-tekniske område.
  • Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (10 ECTS) På modulet lærer du om planlægning, projektering og udførelse af elektriske installationer i mindre industri. Endvidere lærer du om matematik og fysik til beregninger af elektriske maskiner, samt opbygning og virkemåde. Du lærer om elektriske industriinstallationers opbygning, anvendte komponenter og deres funktion samt viden om gældende love og regler til projektering af elektriske industriinstallationer. Desuden får du viden om anvendelse af metode og teori for beregninger af elektriske maskiner samt anvendte teorier for beregningsmetoder inden for maskiner og matematiske beregninger til det el-tekniske område og du lærer at vurdere praktiske problemstillinger ud fra el-tekniske beregninger på elektriske maskiner.
  • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS) Med faget kvalitet, sikkerhed og miljø får du viden om gældende lovgivning og branchekrav vedrørende kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø. Du bliver herigennem i stand til at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger og miljøforhold samt kvalitetsbehov. Derudover lærer du at udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø.
  • Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS) På faget installationer og el-forsyningsanlæg lærer du om planlægning, projektering, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg og andre el-tekniske installationer. Efter modulet er du i stand til at udføre projektering af el-tekniske installationer, der er omfattet af elsikkerhedsloven. Derudover kan du anvende værktøjer og metoder til at planlægge, projektere, dokumentere, idriftsætte og deltage i servicering af elforsyningsanlæg.

Ønsker du fuld autorisation i el, skal du derudover bestå følgende moduler:

  • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS) Med faget bekendtgørelser og standarder bliver du klædt på til at varetage tekniske-, sikkerhedsmæssige- og kvalitetsledelsesmæssige opgaver som kvalificeret person i en autoriseret el-installationsvirksomhed. Med viden om gældende autorisationslovgivning og lov for el-sikkerhed bliver du i stand til at indgå i dialog og samarbejde med kunder og leverandører om bekendtgørelser og standarder inden for det el-tekniske område.
  • Afgangsprojekt, akademiuddannelse i El-installation (10 ECTS)

Indhold og niveau:

Akademiuddannelsen i el-installation har et omfang på 60 ECTS og består af 5 obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år eller på fuldtid på 1 år.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en af følgende uddannelser:
1) Relevant erhvervsuddannelse.
2) Relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
3) Gymnasial uddannelse.
4) Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Du skal have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en akademiuddannelse, hvis du har uddannelseselementer fra andre uddannelser, der kan erstatte et akademimodul. 

Vejledning til meritansøgning

Dispensation fra 6-års reglen

En akademiuddannelse skal gennemføres inden seks år, fra du er startet på uddannelsen. Der er dog i særlige tilfælde mulighed for at dispensere for denne 6 års-regel.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Pris

Prisen for en fuld akademiuddannelse ligger mellem 50.000 og 60.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Du kan få op til 10.000 kr. om året til akademiuddannelse fra Omstillingsfonden, hvis du 

  • Ikke har en videregående uddannelse
  • Er i job
  • Er deltidsstuderende.

Læs mere om mulighederne for støtte fra Omstillingsfonden

Sådan gør du, når du vil søge midler fra Omstillingsfonden

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Kompetence- og Organisationsudvikling på 63 18 30 00 eller kompetenceudvikling@ucl.dk for flere informationer eller aftale om personlig vejledning.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig, med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00