Didaktik og undervisningsmetode

Akademimodul

Vil du videreudvikle dine forudsætninger for at kunne planlægge og gennemføre undervisningsforløb, hvor du træffer valg om mål, indhold, undervisnings- og organiseringsformer? Med Didaktik og undervisningsmetode kan du varetage forskellige funktioner i undervisningsforløb!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Du kan udvikle din undervisningspraksis

Fagligt indhold 

Ved forståelse om, hvordan pædagogiske og didaktiske teorier og metoder kan anvendes inden for ungdoms- og voksenundervisning, kan du udvikle undervisningspraksis alene eller i tværprofessionelt samarbejde.

Du lærer om:

  • forskellige funktioner i relation til undervisningsforløb
  • roller og kommunikationsformer i undervisningspraksis.

Udbytte

Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor du kan kombinere og anvende forskellige funktioner som underviser.

Desuden kan du vurdere praksisnære problemstillinger knyttet til undervisning og på baggrund heraf tilrettelægge undervisning ud fra mål, indhold og valg af organisationsformer.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Ungdoms- og voksenundervisning og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Didaktik og undervisningsmetode er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet henvender sig til dig, der arbejder med undervisning inden for ungdoms- og/eller voksenområdet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb