Læring og deltagerforudsætninger

Akademimodul

Vil du lære om unges og voksnes kultur- og livsverden?
Få indsigt i læringsteorier og deres betydning for tilrettelæggelse af undervisningen, og viden om hvad forskellige faktorer betyder for elevernes læring.

Tilmeld modul

Lær om unges og voksnes psykologi og livsudvikling!

Fagligt indhold 

Med forståelse af læringsteorier og disses betydning for tilrettelæggelse af læreprocesser, styrker du dine kompetencer til at kunne koordinere læreringsforløb med forståelse for læringsteorier og deltagerforudsætninger.

Du får viden om:

  • nyere læreprocesteori
  • kognitionspsykologi
  • psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for deltageres læring og motivation
  • hukommelse og problemløsning.

Udbytte

Du lærer at vurdere problemstillinger knyttet til læreprocesser og, så du kan justere din undervisningspraksis og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af læreprocesser.

Efter Læring og deltagerforudsætning kan du:

  • tilrettelægge undervisning og læreprocesser under inddragelse af forskellige metoder, herunder digitale teknologier
  • udvikle undervisning med udgangspunkt i viden om og forståelse af læreprocesser og deltagerforudsætninger
  • planlægge undervisning på baggrund af læringsteori og gennemføre differentieret undervisning.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Læring og deltagerforudsætning er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med undervisning på en erhvervsuddannelse, produktionsskole, ungdomsskole, efterskole, et projekt eller for din virksomheds elever.

Karina Lund Kursussekretær
Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for Socialt arbejde samt studievejledning

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb