Ungdoms- og voksenundervisning

Akademiuddannelse

På akademiuddannelse i Ungdoms- og voksenundervisning lærer du at vurdere og løse problemstillinger i den daglige undervisning.

Du får centrale undervisningsmetoder og redskaber, som kan tilpasses dit pædagogiske arbejde.

På uddannelsen har du fokus på:

  • undervisning af forskellige målgrupper
  • underviserrollen under forandring
  • læring og deltagerforudsætninger
  • vurdering og formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, der underviser på fx en produktionskole, en ungdomsskole, erhvervsskole eller er mentor for en virksomheds elever.

 

Moduler og opbygning

30 ECTS Obligatoriske moduler
20 ECTS Valgfrie moduler
10 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et akademimoduel skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, fx en relevant erhvervsuddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

50.000 - 80.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder