Didaktik og undervisningsmetode målrettet kommende kørelærere

Akademimodul

Vil du have didaktiske redskaber forud for din kørelæreruddannelse?
Få opdateret viden om undervisningsmetoder, så du kan udvikle din kommende rolle som kørelærer. 

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få didaktiske redskaber til din kommende kørelæreruddannelse

Fagligt indhold 

Du får indsigt i hvordan pædagogiske og didaktiske teorier og metoder kan anvendes inden for din kommende praksis.

Du lærer at udvikle en undervisningspraksis alene eller i professionelt samarbejde.

Du lærer om:

  • forskellige funktioner i relation til undervisningsforløb
  • roller og kommunikationsformer i undervisningspraksis.

Udbytte

Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, hvor du kan kombinere og anvende forskellige funktioner som underviser.

Desuden kan du vurdere praksisnære problemstillinger knyttet til undervisning og på baggrund heraf tilrettelægge undervisning ud fra mål, indhold og tilrettelæggelseformer.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelse i Ungdoms- og voksenundervisning og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Didaktik og undervisningsmetode er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Akademimodulet henvender sig til dig, der ønsker at uddanne dig til kørelærer, og som skal arbejde med undervisning indenfor ungdoms- og voksenområdet. 

Modulet henvender sig også til dig, som vil arbejde med undervisning inden for ungdoms- og voksenområdet i anden faglig sammenhæng. 

Samarbejde

Modulet er tilrettelagt i samarbejde med Mylicence.dk

Undervisningen foregår på Køreteknisk anlæg, Parallelvej 5, 7000 Fredericia

Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb