Financial controller (uddannelsesforløb)

Akademimodul

Vil du være financial controller? Du har mulighed for at uddanne dig ved siden af dit arbejde, så du kan varetage nye arbejdsopgaver i din virksomhed.

Tilmeld

Få nye værktøjer til arbejdet med økonomistyring og bogføring!

Fagligt indhold

Uddannelsen er bygget op om 24 undervisningsdage bestående af følgende fire moduler:

Du lærer at bruge forskellige erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til dit daglige arbejde med økonomistyring i virksomheden.

Du får viden om:

  • grundlæggende økonomisk budgettering samt driftsøkonomisk optimering
  • omkostningskalkulationer
  • investering og financiering
  • budget og budgetkontrol
  • økonomiske modeller samt økonomisk statistik.

Udbytte

Som financial controller kan du arbejde med styring og kontrol af en organisations økonomi i forbindelse med projekter samt målstyring i forbindelse med en organisations produktion.

Efter uddannelsesforløbet kan du:

  • udarbejde budgetter og forecasts
  • udarbejde regnskaber og regnskabsaflæggelser
  • udarbejde analyser i relation til organisationens forskellige aktiviteter.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen Økonomi- og ressourcestyring. Financial controller er et uddannelsesforløb sammensat af fire moduler.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til dig, der har en baggrund som regnskabsmedarbejder, regnskabsassistent, bogholder eller kontorassistent med speciale i økonomi og forudsætter:

  • grundlæggende bogføring
  • grundlæggende Excel.

Er du i tvivl, om du lever op til kravene, er du velkommen til at kontakte vejlederen.

Karrieremuligheder

Du kan som financial controller vælge at arbejde i en virksomhed, hvor du typisk vil være tilknyttet bogholderiet eller regnskabsafdelingen. Du kan også være tilknyttet afdelinger med navne som finacial control groups, business control groups, finance teams og lignende alt efter dit ansvarsområde.

Alternativt kan du gøre karriere som controller i en virksomhed, der løser relaterede opgaver for andre organisationer eller arbejde freelance på området.

Jesper Ussing Hjort, chefkonsulent Vejleder inden for økonomiske akademi- og diplomuddannelser samt realkompetencevurdering

Dette modul er en del af

Tilmeld

Forløb