Grafisk facilitering i praksis

Akademimodul

Vil du lære at anvende forskellige former for visualisering, fx ikoner, symboler og metaforer, og hvordan det visuelle har betydning ift. læring og hukommelse? Lær grafisk facilitering i praksis.

Datoer og tilmeld

Lær om visualisering og procesfacilitering!

Vi har på nuværende tidspunkt ikke åbnet for tilmelding til dette modul, men du har mulighed for at få modulet som en del af det samlede forløb, Mødefacilitator.

Fagligt indhold 

Til understøttelsen af din kommunikation kan grafisk facilitering bruges som redskab i faglige og tværfaglige arbejdsprocesser.

Med Grafisk facilitering i praksis får du kompetencer til at arbejde med visualisering i forbindelse med procesfacilitering.

Du får viden om:

  • grundlæggende procesfacilitering, og hvordan den understøttes grafisk
  • de basale grafiske virkemidler til brug for facilitering
  • brugen af ikoner, symboler og metaforer
  • det visuelles betydning for læring og hukommelse.

Udbytte

Du blive i stand til at vurdere, hvordan kommunikationsprocesser kan understøttes visuelt, herunder forskellige former for visualisering.

Efter modulet kan du:

  • anvende visualisering af procesfacilitering
  • understøtte kommunikation på distance ved hjælp af visualisering
  • indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, der varetager facilitatorrollen i en grafisk proces.

Niveau

Grafisk facilitering i praksis giver dig en introduktion til grundlæggende brug af forskellige visuelle virkemidler som understøttelse af din kommunikation.

Modulet hører under akademiuddannelse i Kommunikation og formidling og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil have viden om procesfacilitering, grafiske virkemidler og kommunikationsprocesser til kommunikationsarbejdet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Gerd Madsen, konsulent Arbejder bl.a. med læringsteknologi og facilitering
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb