Innovativ praksis

Akademimodul

Vil du vide mere om innovativ praksis i en sundhedsfaglig kontekst?
Lær om udvikling tværfaglige indsatsområder, eksempelvis velfærdsteknologi, demens, rehabilitering/recovery og sundhedsinnovation og bidrag til implementering af innovative tiltag inden for dig eget praksisfelt.

Datoer og tilmeld

Sæt fokus på tværfaglige indsatsområder!

Fagligt indhold 

Med viden om samskabelsesprocesser lærer du at udarbejde en problemanalyse i relation til et udvalgt indsatsområde, hvor du kan bruge evaluering som metode til styrkelse af implementering af de innovative tiltag.

Du får viden om:

  • samskabelse og innovation i forhold til at udforske og udfordre nuværende praksis
  • problemanalysen i relation til et udvalgt indsatsområde
  • mennesker i forandringsprocesser
  • barrierer i afprøvnings- og implementeringsfasen.

Udbytte

Efter Innovativ praksis kan du:

  • anvende teorier og metoder, der fremmer samskabelses- og innovationsprocesser i egen praksis
  • vurdere og anvende evalueringsmetoder i relation til implementeringen af tiltag i egen praksis
  • deltage i samskabelses- og innovationsprocesser og indgå i implementering af tiltag på grundlag af problemanalysen.

Niveau

Modulet hører under den akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Innovativ praksis er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som vil have nye værktøjer og nye metoder til arbejdet med innovation inden for det sundhedsfaglige område.

Download folder

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb