Neuropædagogisk praksis

Akademimodul

Har du interesse for at arbejde med neuropædagogik og hjælpe børn, unge og voksne med kognitive og/eller psykiske udfordringer? Modulet vil ruste dig til at arbejde kvalificeret på baggrund af ny viden og indsigt i, hvordan hjernen, kroppen og sociale faktorer spiller sammen.

Datoer og tilmeld

Bliv klogere på kognitive og neuropsykologiske problemstillinger og dilemmaer og vær med til at udvikle den socialpædagogiske praksis

Fagligt indhold

På modulet bliver der fokuseret på, hvordan du kan relatere neuropædagogik til socialpædagogisk praksis. Du bliver i stand til at identificere kognitive og neuropsykologiske problemstillinger og dilemmaer i den socialpædagogiske praksis. I samarbejde med børn, unge eller voksne vil du blive klædt på til at iværksætte neuropædagogiske indsatser. Der fokuseres på at dele neuropædagogiske perspektiver med kolleger og andre samarbejdspartnere med henblik på udvikling af praksis.

Du får viden om:

  • det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for neuropædagogikken med fokus på kognitive, sociale, emotionelle og kropslige funktioner samt funktionsnedsættelser i socialpædagogisk praksis og udvikling
  • hjerne-krop perspektiver, med en særlig opmærksomhed på omverdenens og relationers betydning for trivsel
  • samspillet mellem relevante rammebetingelser og det neuropædagogiske arbejde

Udbytte

Du opnår færdigheder til at kunne inddrage børn, unge eller voksne i den neuropædagogiske indsats. Efter modulet kan du udvikle og anvende neuropædagogik i socialpædagogisk praksis. Du vil kunne formidle neuropædagogiske problemstillinger og handlemuligheder til samarbejdspartnere og børn, unge eller voksne.
Niveau
Modulet hører under Akademiuddannelsen i Socialpædagogik og kan tages som en del af den fulde Akademiuddannelsen eller som et enkeltfag. Neuropædagogisk praksis er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modul henvender sig til dig, der er beskæftiget inden for det specialiserede socialområde fx som opsøgende eller bostøttemedarbejder, på botilbud, aktivitetstilbud, opholdssteder, væresteder eller andre socialpædagogiske foranstaltninger. Arbejder du med børn, unge eller voksne med kognitive eller psykiske udfordringer, vil dette modul være relevant for dig.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb