Pædagogik og kommunikation - praktikvejlederuddannelse for Sundhedsadministrativ koordinator

Akademimodul

På dette praktikvejledermodul får du redskaberne til at
blive klar til vejlederrollen.

Datoer og tilmeld

Du får indsigt i fagelementerne i den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse med særlig fokus på læringsudbytte og formål med praktikken samt vejlednings og kommunikationsværktøjerne til at lede den studerende på vej i praktikforløbet.

Målgruppe

Modulet er for dig, som skal tilrettelægge, planlægge vejlede i praktikken på den  sundhedsadministrative koordinatoruddannelse. Du er enten lægesekretær eller arbejder i anden funktion med administrative opgaver i sundhedsvæsenet.

Opbygning

Dette modul er et enkeltstående modul og vægter 10 ETCS-point. Under modulet kommer du til at arbejde med følgende temaer:

  • Fra lovgrundlag og studieordning til uddannelsesplan for praktikperiode
  • Kommunikation- spørgeteknikker, mentorskab og konflikthåndtering
  • Pædagogik, læring og didaktik.
  • Ungdomskultur og barriere for læring
  • Erfaringslære, refleksionsbegreb og relation - dannelse
  • Vejledersamtalen, roller, evaluering og bedømmelse
  • Læringsmiljø og etik
  • Mesterlære og situeret læring
  • Workshop og studieøvelser i egen praksis.

 

Udbytte

Du opnår sikre kompetencer i at vejlede de studerende i praktikken, i tilrettelæggelsen af praktikforløb til studerende på din arbejdsplads og i at skabe gode rammer for de studerendes læring.

Du vil efter gennemførelse af modulet kunne: handle konstruktivt, når der opleves modstand eller vanskelige læreprocesser give konstruktiv feedback til den studerende og vejlede med fokus på den studerendes motivation have indsigt i forskellige vejlederroller og kunne anvende de forskellige roller ved rette lejlighed strukturere vejledersamtalen tilrettelægge læreprocesser ud fra krav til konkret læringsmål med de muligheder, som eksisterer på den arbejdsplads.

Niveau

Modulet er et akademimodul med titlen: Pædagogik og kommunikation. Modulet indgår i studieordningen for akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og derfor er 2 års erhvervserfaring samt en relevant erhvervsuddannelse et krav for optagelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb