Rekruttering

Akademimodul

Har du styr på teori og praksis i forbindelse med rekruttering?
Bliv kvalificeret til at varetage de mest almene af de opgaver, der knytter sig til rekrutteringsprocessen i en virksomhed.

Datoer og tilmeld

Specialisér dig inden for rekruttering!

Fagligt indhold

Du lærer om de forskellige veje, en virksomhed kan gå for at sikre sig adgang til de nødvendige medarbejderressourcer, herunder viden om forskellige ansættelsesformer.

Med viden om hovedelementerne og det typiske forløb i en rekrutteringsproces, bliver du i stand til at bruge både traditionelle og digitale metoder til at tiltrække og udvælge kvalificerede ansøgere.

Du får viden om:

  • virksomhedens rekrutteringspolitik
  • rekrutteringsprocessens faser
  • metoder og værktøjer til rekruttering.

Udbytte

Du lærer at lave et beslutningsgrundlag, der giver virksomheden mulighed for at afgøre, hvorvidt et kompetencebehov skal dækkes af nuværende medarbejdere eller via rekruttering af nye medarbejdere, tilførsel af midlertidige ressourcer eller ad en helt anden vej.

Efter Rekruttering kan du:

  • ud fra en given virksomhedsmæssig kontekst udarbejde jobprofil, personprofil og stillingsopslag
  • gennemføre et ansættelsesinterview, der sikrer en anvendelig eksponering af kandidatens kvalifikationer og potentiale set i lyset af den ønskede profil
  • designe og gennemføre en rekrutteringsproces fra behovsspecifikation til plan for introduktion af nye medarbejdere.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Human Resource og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Rekruttering er et valgfrit modul.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder eller vil arbejder med HR, hvor du specialiserer dig til rekruttering.

Jon Bloch Skipper Uddannelseskoordinator
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb