Sammenhængende forløb

Akademimodul

Vil du styrke din forståelse for de processer, der er grundlæggende for at skabe sammenhænge i den sundhedsfaglige indsats i forbindelse med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering?
Du kan blive klogere her!

Datoer og tilmeld

Lær om sammenhænge i den sundhedsfaglige indsats

Fagligt indhold

Modulet Sammenhængende forløb har primært fokus på kommunikation, etik og menneskesyn og redskaber til at understøtte sammenhæng. Du får kompetencer, som giver dig fokus på at skabe sammenhæng i borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet.


Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • begreber og metoder, der knytter sig til plejen og omsorg
  • kommunikationens betydning for at fremme samarbejde
  • menneskesyn og konsekvenser for udøvelsen af pleje.

På modulet er der fokus på rammer og vilkår for koordineringen af den tværfaglige og tværsektorielle indsats, hvor vi inddrager borgere og pårørende i deres oplevelser af sammenhæng og redskaber til understøttelse af sammenhængen.

Udbytte

Når du har gennemført modulet, vil du have en større forståelse for sundhedsvæsenets opbygning, rammer og vilkår, samt viden om professionelt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Modulet fokuserer på borgeren og de pårørendes perspektiv, hvor din kommunikation har betydning for det sammenhængende forløb.


Efter modulet kan du derfor:

  • planlægge og koordinere sammenhængende forløb
  • formidle problemstillinger og løsninger til borgere, pårørende og samarbejdspartnere
  • håndtere konfliktsituationer opstået i forbindelse med samarbejdet om det sammenhængende forløb.

Du får kompetencer til at skabe rammer for koordinering, samarbejde og kommunikation på tværs af forskellige sektorer med henblik på at understøtte borgere og pårørende i deres oplevelse af sammenhæng. Modulet giver dig værdifulde kompetencer i dit arbejde med sammenhæng i forbindelse med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering for borgere.

Niveau

Modulet giver dig større viden om menneskesyn, kommunikation og vigtigheden af sammenhængende forløb for patienter og pårørende i social- og sundhedsvæsenet.


Modulet hører under akademiuddannelsen i Sundhedspraksis og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig med relevant erhvervserfaring, som vil udvide dit kendskab til redskaber og værktøjer i sammenhængende forløb.

Download folder

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Janni Guldbrandsen, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning inden for den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb