Socialpsykiatri

Akademimodul

Vil du arbejde med tilrettelæggelse af den socialpædagogiske indsats i samarbejde med borgeren?
Lær om psykologiske, biologiske og farmakologiske faktorer, og hvordan du ser den sindslidende som et menneske med en særegen identitet.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om identifikation af psykiatriske problemstillinger!

Fagligt indhold 

Du lærer at planlægge og udføre en socialpædagogisk indsats i samarbejde med borgere med psykiske vanskeligheder samt at indgå i udviklingsorienterede arbejdsprocesser for at understøtte borgerens indsigt i egne styrker og ressourcer i forhold til mestring af eget liv.

Du får viden om:

  • psykiatriske diagnosers betydning for borgerens hverdagsliv
  • udvikling af socialpædagogisk indsats
  • tværprofessionelt samarbejde
  • samspillet mellem individuelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for psykisk sårbarhed, risikoadfærd og sundhed.

Udbytte

Du lærer at identificere praksisnære psykiatriske problemstillinger, hvor du udvikler en socialpædagogisk indsats med fokus på borgerens ressourcer.

Efter Socialpsykiatri kan du:

  • tilrettelægge og vurdere den socialpædagogiske indsats i samarbejde med borgeren
  • indgå i og formidle viden om den socialpædagogiske indsats i et tværprofessionelt samarbejde.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i Socialpædagogik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Socialpsykiatri er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet henvender sig til dig der f.eks. arbejder med udsatte børn, unge eller voksne i socialpsykiatrien eller med borgere med fysisk og/eller psykisk handicap.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb