Strategisk indkøb

Akademimodul

Bliv kvalificeret til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder i både Danmark og udlandet gennem teoretisk viden og praktiske erfaringer med indkøb på strategisk plan.

Datoer og tilmeld

Specialiser dig med uddannelse i strategisk indkøb

Fagligt indhold 

Du får en faglig specialisering inden for indkøb set i relation til grundlaget for strategiske og taktiske beslutninger i virksomheden.

Endvidere arbejder du med forhandlingsteknikker, med CSR og får kendskab til indkøbsrelevante IT-systemer.

Du får viden om:

  • indkøbsstrategier og -beslutninger
  • leverandørvalg, -kontrakt og produktansvar
  • miljø, kvalitet, CSR og bæredygtig indkøb
  • central og decentral placeret indkøb.

Udbytte

Du lærer at gennemføre en forhandling, hvor du analyserer leverandørporteføljen med henblik på at udarbejde en leverandørstrategi.

Gennem analyserer kan du vurdere en virksomheds indkøbssituation og udarbejde løsninger i form af strategiske og taktiske tiltag indkøbsmæssigt.

Efter Strategisk indkøb kan du:

  • anvende Kraljic-modellen samt ABC-analyser for varer og leverandører
  • skitsere indholdet i en leverandørkontrakt
  • udarbejde en indkøbsstrategi med udgangspunkt i differentieret indkøb
  • perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i International transport og logistik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Strategisk indkøb er et retningsspecifikt modul under retningen Indkøb.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder med transport, hvor du vil specialisere dig inden for indkøb med fokus på strategi og forhandling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb