Transport og Warehouse Management

Akademimodul

Bliv kvalificeret inden for områderne transport, lagerstyring og transport jura, så du kan være med til at træffe beslutninger ud fra omkostninger, service, ansvar og regler.

Datoer og tilmeld
Garanteret holdstart

Lær om de fire transportarter

Fagligt indhold 

Du lærer om de fire transportarter og deres forskelligheder samt analyse af transport og lager, så du kan udarbejde forbedringsforslag til optimering af forskellige situationer og formål.

Du lærer om:

  • de forskellige fysiske transportformers karakteristika
  • metoder til simple fragtberegninger
  • vurdering af transporttilbud i forhold til service og omkostninger og anvendelsen af hubs, terminaler og lagre herunder deres indretning og placering.

Udbytte

De forskellige transportformer, transportdokumenter samt forhold omkring terminaler og lagre danner baggrund for din læring på Transport og Warehouse Management.

Du lærer at udarbejde ABC-analyser og SOP for lager, samt at udarbejde valgkriterier for køb af transport- og lagerydelser og de heraf afladte KPI’er.

Efter modulet kan du:

  • anvende kalkulationsprincipper ved beregning af transport- og lagerydelser samt vurdere kontraktforhold for disse
  • vurdere de forskellige transportformers og materieltypers anvendelighed og opstille løsningsmuligheder på transportbehov under hensyn til planlægningselementer og valgkriterier
  • vurdere anvendelsen af terminaler herunder deres indretning, lokalisering og betydning for rutestruktur
  • vurdere lagrenes placering, indretning, lagerstyringssystem og håndteringssystem herunder placering af gods, pluk og pakkemetoder.


Niveau

Transport og Warehouse Management er et obligatorisk, retningsspecifikt modul på uddannelsesretningen Transport.

Du bliver undervist med Blended Learning.

Modulet hører under akademiuddannelse i International transport og logistik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, der vil specialisere dig inden for transport og lagerdrift, hvor du kan tage valg ud fra omkostninger, tid, service, sikkerhed og kvalitet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Susanne Hansen Sekretær
Dette modul er tilrettelagt som Blended Learning (BL) Det betyder, at dit undervisning veksler mellem fysisk fremmøde og online studieaktiviteter. BL giver dig øget fleksibilitet i forhold til arbejds- og privatliv, samtidig med at du opnår fordelene ved dialog og samarbejde med medstuderende.

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb