Akut sygepleje

Diplommodul

Er du intersseret i den borgernære sundhedspraksis? På Akut sygepleje får du den nyeste viden om og metoder til at håndtere aktuelle situationer i eller tæt på borgernes eget hjem.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om akut sygepleje i kommunal praksis!

Fagligt indhold 

Dette modul har fokus på akut sygepleje i kommunal praksis. Du vil her få viden om, hvordan du forebygger forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig og proaktiv indsats i borgerens nærmiljø. 

Den kommunale akutindsats skal dels følge op på sygehusets behandlings- og pleje og dels nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser. 

Med viden om og forståelse for de grundlæggende principper og aktuelle metoder i udøvelse af akut sygepleje, får du redskaberne til at udvikle instrumentelle og kommunikative færdigheder, der sikrer høj kvalitet og patientsikkerhed i varetagelse af akutfunktioner. 

Du får viden om: 

  • Formål med og krav til kommunale akutindsatser 
  • Systematiske metoder til observation og vurdering af akutte situationer 
  • Akutte situationer i forbindelse med multisygdom og polyfarmaci 
  • Farmakodynamik og -kinetik ved indgift af intravenøs medicin 
  • Patientsikker håndtering af parenteral medicin- og væskeindgift 

Udbytte 

Modulet gør dig i stand til at træffe kliniske beslutninger ved akut forværring af borgerens situation, og anvende metoder til systematisk at observere, måle og følge op på akutte ændringer i borgerens helbredstilstand. 

Du får nye instrumentelle færdigheder relateret til akut sygepleje, så du er i stand til at tage det faglige ansvar for observation, vurdering og behandling af akut forværring i borgerens situation inden for rammerne af en professionel etik. 

Med en akut sygeplejerske uddannelse vil du bl.a. kunne: 

  • Påtage dig et fagligt ansvar for observation, vurdering og behandling af akut forværring i borgerens situation indenfor rammerne af en professionel etik 
  • Arbejde med akutte kliniske problemstillinger, hvor du kan træffe kliniske beslutninger ved akut forværring af borgerens situation 
  • Indgå selvstændigt i det faglige og tværfaglige samarbejde om at forebygge indlæggelse og håndtere akutte situationer i borgerens eget hjem 

Niveau 

Modulet hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Akut sygepleje er et retningsspecifikt modul under retningen Borgernær sundhed. 

Modulet består af 5 ECTS-point.

Målgruppe 

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område. 

Lyder det som noget for dig? 

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb