Andetsprogspædagogik

Diplommodul

Vil du videreudvikle dine forudsætninger for at arbejde med andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik?
Lær at understøtte udvikling af børn, unge og voksnes kommunikative færdigheder på baggrund af viden om andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder.

Datoer og tilmeld

Varetag sprogudviklende undervisning i andetsprogspædagogiske sammenhænge

Fagligt indhold 

For at udvikle din egen andetsprogspædagogiske praksis skal du lære om planlægning, gennemførelse og evaluering af konkrete forløb, så du er rustet til arbejdet med den (andet-)sproglige dimension med alle børn/elever/kursister.

Du får viden om:

 • andetsprogsdidaktik og -pædagogik
 • sprogstimulering og sprogundervisning
 • sproglig opmærksomhed og bevidsthed.

Udbytte

Du udvikler din forståelse for dansk som andetsprog som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag.

Efter Andetsprogspædagogik kan du: 

 • planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter på baggrund af indsigt i andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder
 • inddrage børn, unge og voksnes samlede sproglige repertoire og ressourcer i planlægning og gennemførelse af læringsaktiviteter
 • varetage sprogstimulering og/eller sprogudviklende undervisning i andetsprogspædagogiske sammenhænge.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Andetsprogspædagogik er et retningsspecifikt modul under retningen Dansk som andetsprog.

Det indgår tillige i FVU-retningen Undervisning og vejledning for unge og voksne, hvor det er en del af uddannelsen til ”FVU-startlærer”

Målgruppe

Andetsprogspædagogik udbydes til to forskellige målgrupper:

 • Målgruppe 1
  Modulet er for dig, der fx arbejder som pædagog eller lærer, og som arbejder pædagogisk med børn med dansk som andetsprog. Modulet er i tilmeldingen markeret 'DSA'
 • Målgruppe 2
  Modulet er for dig, der arbejder med unge og voksne med dansk som andetsprog, fx som FVU-lærer. Modulet er en del af uddannelsen til FVU-start lærer og det er også relevant i forhold til FGU. Modulet er i tilmeldingen markeret 'FVU'.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb