Bevægelse, trivsel og sundhed

Diplommodul

Vil du lære, hvordan du udvikler og implementerer en kultur, hvor bevægelse, trivsel og sundhed er en integreret del af skolens virke? Skab visioner, mål, rum og rammer i et sundheds-, bevægelses- og trivselsperspektiv!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Sæt fokus på bevægelse, trivsel og sundhed!

Fagligt indhold 

Du lærer om skolens betydning for bevægelse, trivsel og sundhed i et samfundsmæssigt perspektiv, hvor du fokuserer på sammenhængen mellem fysisk aktivitet, sundhed og trivsel.

Du bliver bedre til at se sammenhængen mellem nationale, lokale og skolens egne mål for sundhed, bevægelse og trivsel, samtidig med at du lærer, hvordan du implementerer arbejdet med dem i skolen.

Du får viden om:

  • teori om pædagogisk arbejde med bevægelse, sundhed, trivsel og inkluderende læringsmiljøer
  • teori om fysisk aktivitets indvirkning på sundhed og trivsel
  • sundhed, bevægelse og trivsel i kulturelle og institutionelle sammenhænge.

Udbytte

Efter Bevægelse, trivsel og sundhed kan du:

  • anvende og udvikle metoder og modeller til implementering af arbejdet med sundhed, bevægelse og trivsel i skolen
  • kombinere sundhedspædagogisk og didaktisk viden og perspektivere praksiserfaringer
  • beskrive, analysere, vurdere og formidle relevante problemstillinger og handlemuligheder inden for sundhed, trivsel og bevægelse.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Bevægelse, trivsel og sundhed er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Bevægelsesvejleder.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som lærer eller pædagog, og som gerne vil arbejde med elevers bevægelse, læring og sundhed.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb