Børn, unge og familier i udsatte positioner (PD)

Diplommodul

Vil du være med til at støtte familier, der lever under udsatte forhold?
Modulet vil gøre dig klar til at blive en del af den socialpædagogiske indsats over for både børnenes, de unges og forældrenes udfordringer.

Datoer og tilmeld

Bliv den faste støtte, når udsatte familier møder modstand!

Fagligt indhold

Du vil på modulet få indblik i opvækst, udvikling og fremtidsudsigter hos udsatte børn og forældre igennem relevante begreber og teorier.

Du vil derudover stifte bekendtskab med:

  • processen før, under og efter forskellige sociale indsatsformer
  • relevant lovgivning på området
  • tværfagligt samarbejde om de sociale indsatsformer og udviklingen af dem
  • etik og magtrelation i forhold til den professionelles indsats.

Udbytte

Du vil på modulet blive i stand til at bruge din tilegnede viden ved indsatser, der skal være en del af afhjælpningen af børn og unges problemer.

Du vil efter deltagelse i modulet også kunne:

  • benytte teorier og begreber om sociale indsatsformer i praksis
  • indhente og benytte viden om børn, unge og forældres egne opfattelser af deres situation
  • analysere den viden om familiesituationen, som du har indhentet
  • anvende viden om magt og etik i relationer, når du skal planlægge og gennemføre sociale indsatser.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.
Børn, unge og familier i udsatte positioner er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være kommunom, lærer, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb