Dansk som andetsprogsvejledning

Diplommodul

Specialiser dig i at rådgive og vejlede kollegaer, ledelse, forældre og eksterne samarbejdspartnere i organiseringen af undervisning og sprogstimulering.

Datoer og tilmeld

Lær om vejledningsteorier og -metoder!

Fagligt indhold 

Du styrker din viden om, hvordan du formidler praksisnære og faglige problemstillinger om evaluering og undervisning i dansk som andetsprog til både kollegaer og ledelse.

På modulet arbejder du med:

  • grundlæggende principper i vejledning
  • vejledningssamtalen og vejledningsprocessen
  • observation af andetsprogsundervisningen og elevforudsætninger som baggrund for vejledning
  • vejledning af kollegaer i evaluering af forskellige undervisningspraksisser.

Udbytte

Efter Dansk som andetsprogsvejledning kan du:

  • observere undervisningspraksis og elevdeltagelse som baggrund for vejledning
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger om dansk som andetsprog i forhold til både forældre, kollegaer og ledelse med henblik på praksisudvikling
  • vejlede kollegaer, ledelse, forældre og eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udvikling, implementering og kvalitetssikring af sprogstimulering/undervisning i dansk som andetsprog.

Niveau

Modulet er rettet mod lærere og pædagoger, der har taget 2 moduler inden for uddannelsesretningen, har linjefag i dansk som andetsprog, har afsluttet 1. del af den 2-årige grunduddannelse i undervisning af tosprogede elever eller har tilsvarende forudsætninger.

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Dansk som andetsprogsvejledning er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Dansk som andetsprog.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, der arbejder med sprogstimulering og undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb