Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Diplommodul

Vil du udvikle kompetencerne til at organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne, hvor du bliver klædt på til at planlægge et pædagogisk læringsmiljø, som inkluderer børns perspektiv og deltagelse?

Datoer og tilmeld

Sæt fokus på læreplanens mål med afsæt i det brede læringsbegreb

Fagligt indhold

Modulet tager afsæt i udvikling og forankring af den pædagogiske læreplan i dagtilbud og herunder den nye dagtilbuds lov fra foråret 2018 samt lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser.

Du lærer om:

  • at undersøge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer
  • samarbejde om børns trivsel
  • udvikling, dannelse og læring
  • strukturelle rammer i forhold til børns læring i hverdagen.

Udbytte

Med viden om lovgivning, kommunale strategier og lokale indsatser vedrørende den pædagogiske læreplan kan du didaktisk tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, der medtænker børns perspektiv og deltagelse, herunder inddragelse af børn i udsatte positioner.

Efter Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud kan du:

  • bidrage til udvikling og forankring af den pædagogiske læreplan i dagtilbud
  • initiere et samarbejde om børns trivsel, udvikling, dannelse og læring med forældre og øvrige samarbejdspartnere
  • i samarbejde med kollegaer og ledelse organisere og arbejde helhedsorienteret med læreplanstemaerne så de, set fra et barneperspektiv, er sammenhængende og tematisk forbundne.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

Målgruppe

Modulet er målrettet pædagoger i dagtilbud. Modulet er også henvendt øvrige sektoransatte, konsulenter og ledere med interesse for dagtilbudspædagogik.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb