Det personlige lederskab og forandring for koordinatorer, projektledere og interne konsulenter

Diplommodul

Vil du styrke dit personlige lederskab? På modulet udvikler du din ledelsesidentitet, og vi arbejder indgående med inbetweenerrummet, det rum, hvor du kan gå ind og agere med autoritet. Det vil sige med klarhed omkring dine egne værdier og din ledelsesidentitet, med kollegaernes accept af din position, og i en tæt forhandling med din chef omkring dit mandat og opgaver.

Datoer og tilmeld

Modulet er samtidig afslutningen på koordinatoruddannelsen. Eksamensopgaven består af en portfolio på max 10 sider, som efterfølgende skal forsvares mundtligt på 30 min. Det vil være muligt at danne en gruppe, og derved blive eksamineret sammen med sin gruppe.

Fagligt indhold

Du vil møde den nyeste teori om det personlige lederskab. Teorier og metoder, som hele tiden sættes i spil i forhold til egen og andres praksisviden via drøftelser, øvelser og refleksion. På modulet vil vi samtidig inddrage tidligere dialoger og erfaringer fra moduler Ledelse og facilitering samt projektledelsesmodulet.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • Udvikling af eget professionelle lederskab med henblik på at skabe mening og legitimitet, udvikle tillid og samarbejdsevne, engagere og udvikle følgeskab
  • Forskellige perspektiver på kommunikation og betydningen heraf for skabelse af ledelse og forandring
  • Personen i lederrollen, magt og autoritet
  • Afklaring af dit ledelsesrum og udvikling heraf
  • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik
  • Lederskabet i kompleksitet

Arbejdsform

For at skabe effektfuld læring må du regne med, at du mellem de enkelte studiedage skal arbejde videre med temaerne og foretage prøvehandlinger i egen praksis. Du tilknyttes en studiegruppe hvor teorierne og erfaringerne fra prøvehandlinger diskuteres.

Det personlige lederskab og forandring eksamensopgave består af en portfolio på max 10 sider, som efterfølgende skal forsvares mundtligt på 30 min. Det vil være muligt at danne en gruppe, og derved blive eksamineret sammen med sin gruppe.

Dit udbytte af modulet det personlige lederskab og forandring

Modulet styrker din ledelseskraft, og giver dig et solidt fundament at bedrive ledelse ud fra med fokus på din særlige position som inbetweener (koordinatorer, projektledere og interne konsulenter). Når du har gennemført modulet, kan du:

  • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
  • Udvikle egen kommunikative og refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
  • Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab
Birger Søndergård Lektor, underviser bl.a. i team- og projektledelse, og er konsulent inden for teamudvikling
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb