Dokumentation i sundhedsvæsenet

Diplommodul

Tilmeld

På modulet lærer du:

  • At analysere problemstillinger i hverdagens dokumentationspraksis
  • At begrunde, afprøve og vurdere metoder til at udvikle arbejdspladsens dokumentationspraksis
  • At involvere den enkelte patient/borger i dokumentationen på et niveau afstemt dennes individuelle situation

Ved modulets afslutning har du styrket dine kompetencer til, at:

  • indgå i fagligt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om udvikling af dokumentationen i sundhedsvæsenet.
  • påtage dig medansvar for kontinuerlig udvikling og formidling af din egen og arbejdspladsens dokumentationspraksis
  • varetage patientens/borgerens interesser i forbindelse med dokumentation.

Modulet udbydes af UCL og tilrettelægges i tæt samarbejde med Sygehus Lillebælt og OUH

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld

Forløb