Dokumentation i sundhedsvæsenet

Diplommodul

Styrk dine forudsætninger for at udvikle og vedligeholde høj kvalitet i din egen og arbejdspladsens dokumentationspraksis.

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Dokumentation er afgørende for kvalitet og patientsikkerhed i alle dele af sundhedsvæsnet. På dette modul rettes det faglige indhold i særdeleshed mod sygehusenes dokumentationspraksis. Du kommer til at arbejde undersøgende og praksisnært med:

  • Formelle krav til sygeplejefaglig dokumentation
  • Dokumentation sammen med patienten
  • Kommunikation og samarbejde i dokumentationspraksis
  • Metoder til udvikling, forandring og implementering af forbedringer i dokumentationskvaliteten

Udbytte

Modulet:

… udvikler dine færdigheder til, at arbejde systematisk med udvikling af din egen og din afdelings dokumentation

… udvider din forståelse af dokumentation som et centralt redskab i sygehusenes arbejde med at forbedre befolkningens sundhedstilstand, optimere patientsikkerheden og styrke den patientoplevede kvalitet.

… styrker kompetencer til at håndtere kravet om at dokumentation, så vidt muligt foretages sammen med patienterne.

Målgruppe

Modulet er særligt tilrettelagt for dig, der arbejder med dokumentation på en psykiatrisk eller somatisk sygehusafdeling.

Optagelse kræver mindst to års erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

 

Er du ikke i målgruppen? Se studieordningen for den sundhedsfaglige diplomuddannelse eller kontakt os for personlig samtale.

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Øvrigt materiale

Datoer og tilmeld

Forløb