Dramapædagogik

Diplommodul

Vil du lære, hvordan du tilrettelægger, gennemfører og evaluerer et drama- og teaterpædagogisk forløb? Få indsigt i og specialiser dig inden for forskellige former for dramapædagogiske metoder!

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Forstå dramapædagogikkens særlige områder og læringspotentialer!

Fagligt indhold 

Med viden om dramapædagogikkens idégrundlag, teori og historie, lærer du om forskellige former for drama- og teaterforløb.

Du får viden om:

  • drama- og teaterpædagogiske retninger
  • forholdet mellem teatrets praksis og udviklingen af den dramapædagogiske praksis
  • dramapædagogen som en reflekterende praktiker
  • drama som metode til oplevelse og indsigt i æstetiske læreprocesser og læringsteorier.

Udbytte

Efter Dramapædagogik kan du:

  • anvende forskellige dramapædagogiske metoder
  • reflektere over egen position i forholdet mellem scenekunst og dramapædagogik
  • argumentere for dramapædagogiske tiltag på et dramapædagogisk videns- og værdigrundlag.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Dramapædagogik er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Anvendt scenekunst.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som lærer, leder, pædagog eller andet, og som har interesse for kultur og pædagogik.

Dramapædagogik udbydes af UCL i samarbejde med Den frie lærerskole i Ollerup. Undervisning, vejledning og eksamen foregår på Den frie lærerskole i Ollerup. De obligatoriske moduler kan også gennemføres på UCL's hold i Odense og Vejle.

Den frie lærerskoles hjemmeside 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte UCL's studieadministration på 63 18 30 00 eller diplom@ucl.dk samt Den frie lærerskoles administration på 62 24 10 66 eller studievejledning hos Hanne Kirk på hannekirk66@gmail.com

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Se datoer

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb