Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Diplommodul

Arbejd med teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik med udgangspunkt i din hverdag, og bliv skarp til at rådgive kolleger om udviklingen af undervisningstilbud.

Datoer og tilmeld

Bliv matematikvejleder!

Fagligt indhold 

Gennem viden om tidlig indsats i matematikundervisningen og teorier om elevers vanskeligheder ved læring af matematik, lærer du, hvordan du bedst kan informere og rådgive kolleger, skoleledelse og andre personer, der har betydning for udviklingen af undervisningstilbud til elever med særlige behov.

Du får viden om:

  • pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag til elever med særlige behov i matematikundervisningen i både klasseundervisningen og specialundervisningen
  • at udfærdige og analysere interviews og spørgeskemaer
  • at kortlægge udvalgte elevers forudsætninger og potentialer.

Udbytte

Du lærer om adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser og årsager, der ligger til grund for en kategorisering af elever som havende særlige behov i matematikundervisningen, så du kan træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg om undervisningstiltag.

Efter Elever med særlige behov i matematikundervisningen kan du:

  • planlægge, gennemføre og evaluere differentieret matematikundervisning, der fremmer inklusion af elever med særlige behov
  • informere og rådgive kolleger, skoleledelse og andre personer herunder forældre, der har betydning for udviklingen af undervisningstilbud til elever med særlige behov i matematikundervisningen
  • anvende observationer, interviews, spørgeskemaer og test til kortlægning af forudsætninger og potentialer hos elever med særlige behov i matematikundervisningen.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Elever med særlige behov i matematikundervisningen er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Matematikvejleder.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil være skolens nøgleperson, når det handler om faglig vejledning i forhold til elever med særlige behov i matematikundervisningen.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb