Fagdidaktik og klasseledelse

Diplommodul

Vil du lære om principper for klasseledelse?
Få metoder til arbejdet med fagdidaktik, som vægter samspillet mellem kommunikationsformer, roller og positionering i klasserummet.

Tilmeld

Udvikling af klasserummet for undervisning og læring!

Fagligt indhold 

Du får indsigt i faktorer, der konstituerer undervisning og klasseledelse samt viden om forskellige principper for klasseledelse.

Et tema på modulet kan være struktur, tydelighed og brug af klasserummets fysiske rammer, hvor du lærer om samspillet mellem roller, positioneringer, kommunikationsformer.

Du får viden om:

  • understøttende undervisning
  • læringsmålstyret undervisning og feedback
  • struktur og tydelighed i klasserummet
  • samspillet mellem kommunikationsformer, roller og positioneringer i klasserummet.

Udbytte

Du lærer at samarbejde og sparre med kolleger om fagdidaktik og klasseledelse, så I kan navende fagdidaktiske begreber til analyse af pædagogisk praksis med fokus på klasseledelse.

Efter Fagdidaktik og klasseledelse kan du:

  • mestre en undervisningstilrettelæggelse, der tager hensyn til forskellige principper for klasseledelse og didaktiske faktorer, der konstituerer undervisningen
  • etablere og begrunde anvendelse af kommunikationsformer i klasserummet, som understøtter opstillede undervisningsmål
  • håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og reflekteret grundlag.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske Diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Fagdidaktik og klasseledelse er et retningsspecifikt modul under retningen Didaktisk udvikling i skolen.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil arbejde med udvikling af klasseledelse i et fagdidaktisk perspektiv.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning Øvrigt materiale
Tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb