Fagdidaktik og klasseledelse

Diplommodul

Vil du lære om principper for klasseledelse?
Få metoder til arbejdet med fagdidaktik, som vægter samspillet mellem kommunikationsformer, roller og positionering i klasserummet.

Datoer og tilmeld

Udvikling af klasserummet for undervisning og læring!

Fagligt indhold 

Du får indsigt i faktorer, der konstituerer undervisning og klasseledelse, samt viden om forskellige principper for klasseledelse.

Et tema på modulet kan være struktur, tydelighed og brug af klasserummets fysiske rammer, hvor du lærer om samspillet mellem roller, positioneringer, kommunikationsformer.

Du får viden om:

  • understøttende undervisning
  • læringsmålstyret undervisning og feedback
  • struktur og tydelighed i klasserummet
  • samspillet mellem kommunikationsformer, roller og positioneringer i klasserummet.

Udbytte

Du lærer at samarbejde og sparre med kolleger om fagdidaktik og klasseledelse, så I kan anvende fagdidaktiske begreber til analyse af pædagogisk praksis med fokus på klasseledelse.

Efter Fagdidaktik og klasseledelse kan du:

  • mestre en undervisningstilrettelæggelse, der tager hensyn til forskellige principper for klasseledelse og didaktiske faktorer, der konstituerer undervisningen
  • etablere og begrunde anvendelse af kommunikationsformer i klasserummet, som understøtter opstillede undervisningsmål
  • håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og reflekteret grundlag.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske Diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Fagdidaktik og klasseledelse er et retningsspecifikt modul under retningen Didaktisk udvikling i skolen.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil arbejde med udvikling af klasseledelse i et fagdidaktisk perspektiv.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Den faciliterende underviser

Den faciliterende underviser er et uddannelsesforløb udviklet i samarbejde mellem UCL, Go ́ Proces ApS og SOSU H. Med dette forløb har du mulighed for at udvikle dine kompetencer som underviser. Læs mere om, hvad forløbet indeholder, læringsmål og praktiske informationer.

Forløb