Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Få kompetencer til selvstændigt at kvalificere, udvikle og nyskabe didaktikken i din undervisning gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang.

Datoer og tilmeld

Udvikl dine elevers entreprenørielle og innovative kompetencer!

Fagligt indhold 

Med indsigt i og forståelse for entreprenørskab og forskellige tilgange til entreprenørielle og innovative processer og metoder i relation til erhvervsrettede uddannelsers branchespecifikke områder kan du udvikle dine elevers entreprenørielle og innovative kompetencer.

Du lærer om:

  • forskellige teorier og metoder til entreprenørskabsundervisning, samt hvilken betydning de har for didaktik og læring.

Udbytte

Efter Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser kan du tilrettelægge, skabe og vurdere undervisnings- og læringsmiljøer som udvikler elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer.

Du er i stand til at skabe erhvervsrettet entreprenørskabsundervisning begrundet i formål, mål, processer, metoder, resultater og anvendelsesperspektiver.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser er et valgfrit fag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der underviser på en erhvervsrettet uddannelse og som ønsker at kunne tilrettelægge, skabe og vurdere undervisnings- og læringsmiljøer, som udvikler elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb