Undervisnings-planlægning og didaktik

Diplommodul

Vil du lære mere om, hvordan du planlægger undervisningsforløb, der bygger på didaktiske overvejelser og refleksion over din egen praksis, hvor du medtænker uddannelse, erhverv og samfund?

Datoer og tilmeld

Lær om didaktiske teorier og undervisnings-planlægning

Fagligt indhold 

Med didaktisk teori kan du tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, hvor du fokuserer på professionel viden, dannelse og etik.

Du lærer om:

  • dannelses- og kompetenceteorier
  • samspil mellem uddannelse, branche og samfund samt samspil mellem undervisningsfag og erhvervsfag
  • kvalifikations- og kompetencebegreber
  • IT som led i organisering og udvikling af uddannelser.

Udbytte

Du får indsigt i, hvordan du udvikler dit erhvervspædagogiske arbejde i spændingsfeltet mellem uddannelse, erhvervsrettede fag, branchekrav og samfundsmæssige krav.

Efter Undervisningsplanlægning og didaktik kan du:

  • drøfte og formidle didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller
  • vurdere, begrunde og udvikle undervisnings- og læringsforløb med afsæt i didaktiske refleksioner i samspillet mellem uddannelse, erhverv og samfund
  • omsætte politiske mål og organisatoriske strategier til undervisning.

Niveau

Modulet hører underdiplomuddannelse i Erhvervspædaogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Undervisningsplanlægning og didaktik er et obligatorisk modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der f.eks. arbejder som eller ønsker at arbejde som lærer ved en erhvervsskole, en arbejdsmarkedsuddannelse, en SOSU-skole eller et AMU-center.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb