Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Diplommodul

Kvalificer dit arbejde med teorier om andetsprogstilegnelse og læringsaktiviteter, der har afsæt i flersprogede børn, unge og voksnes samlede sproglige repertoire og ressourcer, så du forstår flersprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces.

Datoer og tilmeld

Brug sprogpædagogik i arbejdet med andetsprogstilegnelse!

Fagligt indhold 

Du bliver styrket i at anvende teorier og forsknings- og udviklingsarbejde om flersprogethed og andetsprogstilegnelse til at udvikle din egen praksis.

Du får viden om:

  • flersprogethed, flersproget sprogbrug og sprogtilegnelse set i et udviklingsperspektiv
  • sprogpædagogik og læringsstrategier
  • kognitive, interaktionelle, sociale og socialpsykologiske aspekter ved flersprogstilegnelse.

Udbytte

På baggrund af teorier og nyere forskning om flersprogethed og andetsprogstilegnelse, lærer du at træffe, begrunde og vurdere pædagogiske valg.

Efter Flersprogethed og andetsprogstilegnelse kan du:

  • afdække flersproglige ressourcer og anvende viden om flersprogethed som læringsvilkår til støtte for andetsprogstilegnelsen
  • følge og støtte flersprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces
  • planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der har afsæt i flersprogede børn, unge og voksnes samlede sproglige repertoire og ressourcer.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Flersprogethed og andetsprogstilegnelse er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Dansk som andetsprog.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med sprogstimulering og undervisning af børn og unge med dansk som andetsprog.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb