Formidlings- og undervisningspraksis for postgraduat vejledere

Diplommodul

Interesserer du dig for pædagogisk tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af formidlings-, vejlednings- og undervisningsaktiviteter rettet mod patienter, borgere og uddannelsessøgende sundhedsprofessioner i og uden for sundhedssektoren?

Tilmeld

Lær om formidlings- og undervisningspraksis!

Fagligt indhold 

Formidlings- og undervisningspraksis for postgraduat vejledere tager udgangspunkt i dine erfaringer, hvor du lærer om pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, som vil styrke og videreudvikle din tilgang til sundhedsformidling, sundhedsfremme og forebyggende indsatser.

Du får viden om:

  • tilrettelæggelse af læreprocesser og interventionsformer, herunder udvalgt læringsteori
  • didaktiske teorier og undervisningstilrettelæggelse
  • vejledning, refleksion og evaluering som teori og metode
  • udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter.

Udbytte

Du lærer at analysere og vurdere de pædagogiske konsekvenser, som en valgt pædagogisk tilgang kan have, mens du udvikler dine pædagogisk-didaktiske evner.

Efter Formidlings- og undervisningspraksis for postgraduat vejledere kan du:

  • inddrage, beskrive, analysere, vurdere og formidle pædagogisk teori og metode i relation til formidlings- og undervisningspraksis
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af formidlings- og undervisningspraksis i forhold til praksissituationer.

Niveau

Modulet hører under Sundhedsfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Formidlings- og undervisningspraksis for postgraduat vejledere er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt i sundhedssektoren

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Information om vilkår for deltidstudie
Tilmeld

Forløb