Frihedssyn og pædagogisk praksis

Diplommodul

Forstå den pædagogisk, filosofiske baggrund for begreberne livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse, så du kan blive en nøglespiller i arbejdet med frihedssyn, etik og demokratisk dannelse i den pædagogiske praksis på din skole.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Styrk din viden om frie skolers forvaltning af frihedssynet!

Fagligt indhold 

I arbejdet med frie skolers frihedssyn, lærer du at omsætte tanker om pædagogisk grundsyn i udviklingen af kvalitativt begrundede tiltag inden for undervisning, opdragelse og dannelse.

Du lærer om:

  • forvaltning af frihedssynet
  • økonomiske, sociale og politiske forholds betydning for den frie skoles praktisk
  • frie skolers begreber om frihed, dannelse og etik.

Udbytte

I samspil med kolleger og ledelse bliver du i stand til at skabe rammerne for udviklingen af livsoplysende fællesskaber og undervisning.

Desuden opnår du forståelse for økonomiske, sociale og politiske forholds betydning for den frie skoles praktiske forvaltning af frihedssynet.

Efter Frihedssyn og pædagogisk praksis kan du:

  • sætte frie skolers begreber om frihed, dannelse og etik i relation til relevante videnskabsteoretiske positioner
  • analysere, reflektere over og vurdere frie skolers frihedssyn i relation til pædagogisk teori og øvrige centrale pædagogiske positioners frihedssyn, herunder folkeskolens frihedssyn
  • i samarbejde med kolleger og ledelse metodisk analysere pædagogiske tiltag samt redegøre for pædagogikkens etiske aspekt.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Frihedssyn og pædagogisk praksis er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Frie skolers grundlag og pædagogisk udvikling.

Frihedssyn og pædagogisk praksis udbydes af UCL i samarbejde med Den frie lærerskole i Ollerup. Undervisning, vejledning og eksamen foregår på Den frie lærerskole i Ollerup. De obligatoriske moduler kan også gennemføres på UCLs hold i Odense og Vejle.

Den frie Lærerskoles hjemmeside

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte UCLs studieadministration på 63 18 30 00 eller diplom@ucl.dk samt Den frie lærerskoles administration på 62 24 10 66.

Målgruppe

Modulet er for lærere og pædagogisk personale i friskoler, efterskoler, højskoler og andre frie skoler.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning Øvrigt materiale

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb