Intellektuelle funktionsnedsættelser

Diplommodul

Vil du indgå i samarbejdet om en læringsdifferentieret indsats med tværprofessionelle samarbejdspartnere og netværket omkring den enkelte og/eller gruppen, der befinder sig i læringsvanskeligheder?

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få større forståelse for specialpædagogik!

Fagligt indhold 

Du får indsigt i, hvordan du kan se vanskeligheder ved læring og deltagelse i sociale sammenhænge i et livsperspektiv og i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde.

Du får viden om:

  • relevante teorier som forudsætning for det pædagogiske arbejde
  • afklaring af målgruppen i forhold til forskellige vanskeligheder/diagnoser
  • indsigt i forskellige medfødte årsager til udviklingshæmning, forskellige betegnelser og diagnoser samt indsatser i forhold til den enkelte
  • relevant lovgivning på området.

Udbytte

Du får kendskab til årsager til intellektuelle funktionsnedsættelser, herunder kognitive funktioner, diagnoser samt kontekstuelle begrundelser for børn, unge og voksnes vanskeligheder i forhold til læring.

Efter Intellektuelle funktionsnedsættelser kan du:

  • indhente information, beskrive, analysere og vurdere individuelle og kontekstuelle baggrunde for vanskeligheder i forhold til målgruppen
  • udvikle praksis ved at anvende almene og /eller specialpædagogiske teorier, metoder, arbejdsformer, materialer og hjælpemidler, der fremmer deltagelse og læring for mennesker.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Intellektuelle funktionsnedsættelser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Specialpædagogik.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med specialpædagogik for børn, unge eller voksne med særlige behov.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær

Kontakt os for en uforpligtende dialog

Karen Stougaard, konsulent Områdeansvarlig for dagtilbud og skolefritid

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb