Specialpædagogik

Diplomuddannelse

Vil du vide mere om, hvordan børn, unge og voksne med særlige behov kan støttes og udfordres til bedst mulig udvikling og læring?

På uddannelsen vil du styrke din faglige viden om børn, unge og voksne med særlige behov og opnå forståelse for deres vanskeligheder og potentialer.

På en Diplom i Specialpædagogik arbejder du ud fra et helhedsperspektiv, som sikrer samarbejde mellem forskellige faggrupper om differentierede indsatser.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse 

Læs specialpædagogik og styrk din viden om børn, unge og voksne med særlige behov

Den pædagogiske diplomuddannelse i Specialpædagogik giver dig kompetencer til at kunne stå for:

  • Planlægning af specialundervisning 
  • Tilrettelæggelse af specialundervisningsindsatser 
  • Gennemførelse og evaluering af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 
  • Undersøgelse, analysering, planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter, der fremmer læring og udvikling 
  • Rådgivning, vejledning, koordination og udvikling og specialpædagogiske indsatser for børn og voksne med funktionsvanskeligheder 

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet professionelle, der arbejder eller gerne vil arbejde med specialpædagogik for børn, unge eller voksne med særlige behov.

Indhold og niveau

Uddannelsen er en Pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler (to obligatoriske og tre valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

Tre valgfrie moduler (samlet 10 ECTS)

For at opnå en pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik, skal mindst 20 ECTS-point bestå af retningsspecifikke moduler.

Moduler svarende til maksimalt 10 ECTS-point kan vælges fra rækken af de fælles valgfrie moduler, fra andre pædagogiske uddannelsesretninger eller fra andre diplomfagområder, med mindre andet er anført under den enkelte uddannelsesretning.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt pædagogisk diplomuddannelse 

Pia Bælum Christensen, Konsulent og vejleder Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
10 ECTS Valgfrie moduler
20 ECTS Retningsbestemte moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Pia Bælum Christensen, Konsulent og vejleder Arbejder bl.a. med inklusion og pædagogisk psykologi
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00