Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

Diplommodul

Vil du være med til at udvikle sproglige egenskaber hos flersprogede personer? På modulet Intersprogsanalyse og sproglig evaluering er du med til at støtte og vejlede i overensstemmelse med sprogdidaktik og intersprogsanalyse.

Modulet er udbudt i samarbejde mellem UCL, VIA University College og Københavns Professionshøjskole

Datoer og tilmeld

Fagligt indhold

Du lærer at beskrive og analysere flersprogede børn, unge og voksnes sprog med henblik på at give dem vejledning og undervisning, der støtter deres sproglige udvikling bedst muligt.

Med udgangspunkt i dine og dine medstuderendes indsamlede eksempler på intersprog arbejder vi med intersprogsanalysen som redskab til at se sprog ud fra et udviklingsperspektiv.

Vi ser også på relevante evalueringsmaterialer ud fra et teoretisk og praktisk, anvendelsesorienteret perspektiv.

Modulet består af fire hele seminardage i Odense, Aarhus eller København med mellemliggende online-tjek-ind opgaver og afprøvninger i egen praksis.

På modulet lærer du bl.a. at

 • beskrive og analysere flersprogede børn, unge og voksnes mundtlige og skriftlige sprogudvikling ud fra et udviklingsperspektiv
 • analysere intersprog i sammenhæng med sproglige målsætninger og sprogdidaktiske forløb
 • træffe og begrunde beslutninger om didaktisk planlægning og sprogpædagogisk arbejde på baggrund af intersprogsanalyse
 • forholde dig fagligt til forskellige sprogvurderings- og evalueringsmaterialer.

Udbytte

Når du har deltaget i modulet, vil du være bedre i stand til:

 • at udføre sprogvurdering og intersprogsanalyse
 • at anvende viden om sprog og intersprogsanalyse i det praktiske arbejde med flersprogede
 • at forholde dig analytisk og reflekterende til konkrete sproglige evalueringsredskaber
 • planlægge og udføre forløb for flersprogede personer, hvor du løbende støtter og vejleder.

Målgruppe

Kurset er for dig, lærer, pædagog eller konsulent, der arbejder med flersprogede børn, unge og voksne. 

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Undervisning

De fire seminardage afvikles enten hos UCL i Odense, VIA i Aarhus eller KP i København alt efter hvor der er flest tilmeldte fra.
Mellem de fire seminardage vil der være tre online-tjek-ind dage (kl.09.00-10.00) med efterfølgende studieaktiviteter og afprøvninger i egen praksis. Du skal arbejde både individuelt og i studiegruppe.

Arbejdsformer

De fire seminardage vil være tilrettelagt med oplæg, sparring, aktiviteter, drøftelser, refleksioner og vejledning. Alle tre undervisere deltager hver gang.

Mellem seminardagene vil der både være individuelle opgaver (litteraturlæsning, øvelser, arbejde med elevtekster og afprøvning i praksis) og studiegruppeaktiviteter i form af feedback, refleksion, tekstarbejde, analyse mv. Dertil vil der være underviserfaciliterede aktiviteter i form af gruppesparring, individuel sparring, vejledning i grupper og individuelt samt løbende opfølgning og støtte til studieaktiviteterne.

Modulet tilrettelægges via It’s learning, der vil fungere som modulets læringsplatform. Seminardagene udgør, sammen med platformen rammen om modulet. Hovedparten af studieaktiviteten vil være mellem og efter de tre seminardage.

Øvrige praktiske forhold

Modulet er med fuld forplejning på seminardage.
Herudover skal påregnes udgifter til grundbøger

Seminardage

 • 5. september 2024
 • 26. september 2024
 • 24. oktober 2024
 • 21. november 2024

Alle dage klokken 09.00-16.00.

Online-tjek-ind

 • 12. september 2024
 • 31. oktober 2024
 • 7. november 2024

Alle dage klokken 09.00-10.00

Undervisere og kontaktpersoner

Modulet forberedes og afvikles af fagansvarlige for Dansk som andetsprog på de tre professionshøjskoler

 • Lektor Helene Thise, KP, helt@kp.dk
 • Lektor Mette Skovdal, UCL, mjks@ucl.dk
 • Lektor Line Thingholm, VIA, lint@via.dk
Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb