Kønsreflekteret pædagogik og lige deltagelsesmuligheder

Diplommodul

Vil du udvikle dine kompetencer til at arbejde i og med udvikling af en kønsreflekteret pædagogisk praksis?

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Fagligt indhold

På modulet udvides din viden inden for køn, identitet, seksualitet og mangfoldighed gennem en grundlæggende indsigt i feltets paradigmer, perspektiver og teorier. Der arbejdes med at håndtere dilemmaer, og agere i forhold til pædagogiske opgaver relateret til køn og mangfoldighed, herunder at kunne formidle, igangsætte, implementere, begrunde og evaluere aktiviteter og tiltag, der understøtter lige deltagelsesmuligheder ved anvendelse af lighedsprincipper og kønsperspektiver.

Du får viden om:

  • Paradigmer og perspektiver på kønsidentitet og diversitet
  • Teori og metoder om individuelle, sociale, institutionelle og kulturelle faktorers strukturerende og reproducerende betydning for identitet, køn, normer, værdier og handlemuligheder i mangfoldige fællesskaber
  • Dilemmaer, diskurser og perspektiver på køn, seksualitet og kulturel mangfoldighed som betydende for pædagogisk praksis
  • Betydningen af kønsreflekteret praksis for børns, unges og voksnes trivsel, udvikling og lige deltagelses- og handlemuligheder

Udbytte

På modulet tilegner du dig kompetencer til at identificere og udvikle pædagogiske miljøer, der understøtter børn, unge og voksnes mulighed for lige deltagelse i udviklings- og læreprocesser, i et mangfoldighedsperspektiv med særligt fokus på køn, seksualitet og ligestilling. Du vil efter endt modul kunne agere professionelt i komplekse mangfoldige kontekster, og indgå i tværprofessionelt samarbejde med henblik på at styrke det pædagogiske arbejde, der modvirker kønsstereotyper, kønsdiskriminerende aktiviteter og holdninger.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltmodul. Kønsreflekteret pædagogik og lige deltagelsesmuligheder er et valgfrit modul inden for uddannelsens faglige område.

Målgruppe

Modulet er målrettet dig, der ønsker at arbejde professionelt med køn og mangfoldighed i institutionelle sammenhænge som dagtilbud, grundskole, ungdoms- og videregående uddannelser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb