Læse- og skriveteknologi

Diplommodul

Ønsker du at gøre en forskel for børn, unge og voksne med læse- og skrivevanskeligheder? På Læse- og skriveteknologi lærer du, hvilke udfordringer skriftsproget kan indeholde, og hvordan du kan hjælpe til at få løst problemerne for folk med skriftsprogsvanskeligheder.

Datoer og tilmeld

Gør sproget til en leg!

Fagligt indhold

Du vil på modulet få indblik i, hvordan du hjælper børn, unge og voksne med skriftsproglige vanskeligheder.

Du vil også lære:

  • hvordan du benytter IT for at optimere læremidlerne inden for læse- og skriveteknologi, særligt rettet imod skriftsprogsvanskeligheder
  • hvordan du analyserer dig frem til, hvem der har behov for elektroniske hjælpemidler
  • hvilke processer, der indgår i et læringsforløb omhandlende læsning, stavning og/eller skrivning.

Udbytte

Du vil efter deltagelse i modulet være i stand til at varetage læringsforløber om skriftsprog.

Du vil også kunne:

  • benytte de relevante IT-læremidler for at hjælpe med skriftsprogsvanskeligheder
  • planlægge, udføre og evaluere læringsforløb omhandlende læse- og skriveteknologi
  • vejlede børn, unge og voksne i, hvad der er relevant for dem og hvordan man udvælger, anskaffer og benytter diverse skrive- og læsehjælpemidler
  • vejlede børn, unge og voksne i eventuelle muligheder for dispensation eller særlig tilrettelagt undervisning.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.
Læse- og skriveteknologi er et fagspecifikt modul på studieretningerne Undervisning og vejledning for unge og voksne og Ordblindelærer i grundskolen.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder som dansklærer på skole og erhvervsskole.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Dette modul er tilrettelagt som Blended Learning (BL) Det betyder, at dit undervisning veksler mellem fysisk fremmøde og online studieaktiviteter. BL giver dig øget fleksibilitet i forhold til arbejds- og privatliv, samtidig med at du opnår fordelene ved dialog og samarbejde med medstuderende.
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Karina Elsig Thøgersen Lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb