Ordblindelærer-uddannelsen

Diplomuddannelse

I slipstrømmen af den nationale ordblindetest er der kommet en øget efterspørgsel på specialiserede ressourcepersoner.

Via ordblindelæreruddannelsen kan du blive en af disse ressourcepersoner, og hjælpe børn og unge med skriftsprogs- og læsevanskeligheder.
På UCL tilbyder vi denne videreuddannelse, så du kan gøre en forskel for de elever i grundskolen, som er udfordrede af ordblindhed.

Uddannelsen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse i Læsevejledning i grundskolen. 

Opnå nye kompetencer gennem ordblindelærer uddannelsen

Ved at læse til ordblindelærer i grundskolen styrker du dine kompetencer, både når det kommer til identifikationen af ordblindhed hos en elev, udarbejdelsen af en fremadrettet handleplan og i arbejdet med at styrke dine kolleger i det efterfølgende arbejde med ordblinde elever. Du får også kompetencer til:

  • At igangsætte en forebyggende indsats
  • At anvende den relevante læse- og skriveteknologi, som kan understøtte eleven
  • At forberede og udføre en inkluderende undervisning

Undervisningen på Ordblindelæreruddannelsen

Når en elev bliver testet ordblind, er det vigtigt, at der følges op og udarbejdes en handleplan. Dette vil gøre elevens oplevelse med skriftsprog lettere, og derved bliver den samlede skolegang optimeret. For at opnå uddannelsens kompetencer skal du gennemføre tre obligatoriske moduler:

  1. Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. - 3. klasse (fra Pædagogisk Diplomuddannelse i Læsevejledning i grundskolen)
  2. Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi (fra Pædagogisk Diplomuddannelse i Logopædi)
  3. Læse- og skriveteknologi (fra Pædagogisk Diplomuddannelse i Undervisning og vejledning for unge og voksne FVU)

Dit studium kan være målrettet flere af skolens forskellige trin, og du får kendskab til læseprocesser, skriftsprogstilegnelse og udarbejdelse af ordblindhedsindsatser, hvor du blandt andet kan benytte erhvervet viden om teknologiske hjælpemidler.

Målgruppe

Ordblindelæreruddannelsen er målrettet dig, som er lærer eller pædagog, og som arbejder med eller ønsker en bredere forståelse for de udfordringer, som ordblindhed kan medføre.

Karina Elsig Thøgersen Lektor
Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Jane Ahrendt Studiesekretær

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse.

Få 100% af udgifterne dækket som HK'er

Er du omfattet af HK-kommunal's overenskomst? Så har du mulighed for at få dækket 100% af udgifterne til uddannelsen.

Tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond giver 80% tilskud til uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Læs mere om tilskudsmulighederne fra Den Kommunale Kompetencefond

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Book en gratis vejledningssamtale med vores vejleder