Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Diplommodul

Vil du være en nøglespiller i arbejdet med vejledning og undervisning af elever og kollegaer inden for skriftsprogsvanskeligheder? Lær om planlægning, udvikling og evaluering af din arbejdsplads’ læseindsats!

Tilmeld

Arbejd med læsevejledning i ungdomsuddannelser

Fagligt indhold 

Modulet giver dig redskaber til at udvikle skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne ud fra forskningsbaseret viden om didaktik og metoder.

Du får viden om:

  • vejledning og undervisning af elever og kollegaer
  • læse- og skriveteknologi og Special pædagogisk støtte
  • specialpædagogisk støtte og andre støtte- og dispensationsmuligheder
  • forskningsbaserede teorier om skriftsprogsvanskeligheder og relevante undervisningstiltag.

Udbytte

Med viden om relevante vejledningsmetoder og -strategier samt forskellige elev- og lærerkulturer, kan du reflekterende og kommunikativt indgå i relevant netværksarbejde.

Efter Læsevejledning i ungdomsuddannelserne kan du:

  • planlægge, koordinere, udvikle og evaluere uddannelsesstedets læseindsats i samarbejde med relevante aktører, herunder fagkolleger og ledelse, på et systematisk grundlag
  • vurdere teksters tilgængelighed og fagteksters struktur og funktion og på baggrund heraf vejlede faglærere om fagintegreret læse- og skriveundervisning
  • udvikle skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne ud fra opdateret forskningsbaseret viden om didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning og faglig læsning og skrivning.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Læsevejledning i ungdomsuddannelserne er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Undervisning og vejledning for unge og voksne

Målgruppe

Modulet er målrettet undervisere og læsevejledere på ungdomsuddannelser.

Tilmeld

Forløb