Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Diplommodul

Vil du være en nøglespiller i arbejdet med vejledning og undervisning af elever og kollegaer inden for skriftsprogsvanskeligheder? Lær om planlægning, udvikling og evaluering af din arbejdsplads’ læseindsats!

Se datoer

Arbejd med læsevejledning i ungdomsuddannelser

Fagligt indhold 

Modulet giver dig redskaber til at udvikle skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne ud fra forskningsbaseret viden om didaktik og metoder.

Du får viden om:

  • vejledning og undervisning af elever og kollegaer
  • læse- og skriveteknologi og Special pædagogisk støtte
  • specialpædagogisk støtte og andre støtte- og dispensationsmuligheder
  • forskningsbaserede teorier om skriftsprogsvanskeligheder og relevante undervisningstiltag.

Udbytte

Med viden om relevante vejledningsmetoder og -strategier samt forskellige elev- og lærerkulturer, kan du reflekterende og kommunikativt indgå i relevant netværksarbejde.

Efter Læsevejledning i ungdomsuddannelserne kan du:

  • planlægge, koordinere, udvikle og evaluere uddannelsesstedets læseindsats i samarbejde med relevante aktører, herunder fagkolleger og ledelse, på et systematisk grundlag
  • vurdere teksters tilgængelighed og fagteksters struktur og funktion og på baggrund heraf vejlede faglærere om fagintegreret læse- og skriveundervisning
  • udvikle skriftsprogspraksis i ungdomsuddannelserne ud fra opdateret forskningsbaseret viden om didaktik og metoder i skriftsprogsundervisning og faglig læsning og skrivning.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Læsevejledning i ungdomsuddannelserne er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Undervisning og vejledning for unge og voksne

Målgruppe

Modulet er målrettet undervisere og læsevejledere på ungdomsuddannelser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Se datoer

Forløb