Afdækning af skriftsprogs-vanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning

Diplommodul

Vil du hjælpe unge og voksne, der har vanskeligheder med skriftsproget? Få et indblik i det danske sprog, og lær om årsagerne til skriftsprogsvanskeligheder.

Datoer og tilmeld

Få indsigt i skriftsprogs­vanskeligheder

Fagligt indhold

På modulet lærer du at analysere og vurdere skriftsproglige forudsætninger og færdigheder hos unge og voksne.

Du arbejder med:

  • det danske sprogs opbygning
  • teorier om læsning og skrivning samt læse- og skriveudvikling
  • årsager til skriftsproglige vanskeligheder. 

Udbytte

Efter modulet kan du:

  • afdække unge og voksnes skriftsproglige forudsætninger
  • vurdere materiale og vejledning til afdækning af skriftsprogsvanskeligheder
  • formidle afdækningsresultater til interessenterne.

Niveau

Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning er et modul på Den pædagogiske diplomuddannelse under retningen Undervisning og vejledning for unge og voksne.

Målgruppe

Modulet er for dig, der er underviser eller på anden måde arbejder med udvikling af ordblinde voksnes funktionelle færdigheder inden for læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

Bliv FVU-læselærer, orblindelærer eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Ved at tage en kombination af følgende to moduler kvalificerer du dig til at varetage funktionen som Læsevejleder for ungdomsuddannelserne:

Ved at tage en kombination af følgende to moduler kvalificerer du dig til at varetage funktionen som Ordblindelærer:

Ved at tage en kombination af følgende to moduler kvalificerer du dig til at varetage funktionen som FVU-læselærer:

Dette modul er tilrettelagt som et onlineforløb Det betyder, at dit undervisning veksler mellem fysisk fremmøde og online studieaktiviteter. BL giver dig øget fleksibilitet i forhold til arbejds- og privatliv, samtidig med at du opnår fordelene ved dialog og samarbejde med medstuderende.
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Karina Elsig Thøgersen Lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb