Ledelse og facilitering for koordinatorer, projektledere og interne konsulenter

Diplommodul

Leder du projekter, processer eller opgaver – og uden at have det formelle leder- og personaleansvar? Så er du en af de mange såkaldte inbetweenere. Dette både-og-felt mellem ledelse og medarbejdere rejser mange dilemmaer og kan være udfordrende at navigere i.

Deltag i et udviklingsforløb sammen med andre i lignende funktion og få sparring og inspiration fra dem og tilknyttede undervisere/facilitatorer.

Tilmeld

Tilrettelæggelse

Forløbet tilrettelægges som et tilvalgsfag på diplom i Ledelse. Vi tager afsæt i de udfordringer, I som deltagere står i og arbejder videre med dem gennem refleksion over praktiske erfaringer og teoretiske inspirationer. Da forløbet også er tilrettelagt som aktionslæring, skal du regne med at arbejde videre med en prøvehandling mellem de enkelte mødegange.

Temaer og dage

Dag 1
Vi undersøger inbetweener-rollen, afklarer udfordringer og udviklingsbehov og behandler aktuel teori om positionering.

Dag 2
Ledelsesrummet, hvad der påvirker det, og hvordan det kan udnyttes bedst muligt. Personen i rollen, hvordan du spiller rollen, og hvad der er vigtigt for dig. Magt og sprogets skabende kraft.

Dag 3
Vi arbejder med konkrete faciliteringsmetoder fx med facilitering og ledelse af en konkret mødeafholdelse med feedback.

Opdelt i mindre grupper og ud fra selvvalgte udviklingsbehov vil der være sparring fra eksterne med særlig viden inden for henholdsvis teamkoordinator- projektleder- og/eller konsulentrollen.

Dag 4
Deltagerne præsenterer erfaringer fra aktionslæringsforløb, og vi undersøger sammen, hvilke fælles læringspunkter der udkrystalliserer sig fra dette. Af hensyn til at forankre kompetenceudviklingsaktiviteten i organisationen inviteres nærmeste leder med til en del af dagen.

Alle dage i tidsrummet 8:00-14:00.

 

  • Sted – Seebladsgade 1, 5000 Odense C  
  • Undervisere/facilitatorer - Birger Søndergård og Lillian Fannikke

Lillian Fannikke – cand.mag./ledelseskonsulent i Ledelse og organisation, UCL.

Lillian Fannike har gennem flere år undervist på diplom i Ledelse i bl.a. Det personlige lederskab og Ledelse og coaching. Hun har gennem hele karrieren haft undervisnings- og konsulentopgaver inden for ledelse og kommunikation.

Er overordnet optaget af kommunikationens betydning og det at få mennesker til at spille sammen, af ledelse på kanten, ledelse i det komplekse og paradokser samt af ledelse på tværs.

Birger Søndergård – økonom og master i læreprocesser/ledelseskonsulent i Ledelse og organisation, UCL

Birger Søndergård har gennem flere år undervist på diplom i Ledelse bl.a. Teamledelse og Forandringsledelse. Han har sammen med en kollega skrevet bogen Leder og ikke-leder, som også vil være en del af pensum på studiet. Birger Søndergård er overordnet optaget af, hvordan mennesker kommer til forståelse af hinanden i disse moderne organisationer.

Birger Søndergård Lektor, underviser bl.a. i team- og projektledelse, og er konsulent inden for teamudvikling
Lillian Fannikke, konsulent Underviser bl.a. i fagene Det personlige lederskab, Ledelse og coaching og Teamledelse

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb