Ledelse og økonomistyring

Diplommodul

Få styr på det økonomiske aspekt af organisationsledelse i den offentlige og private sektor, så du kan handle ud fra overordnet økonomisk forståelse, både når du arbejder med budgetter og i formidling af økonomiske aspekter internt i virksomheden.

Modulet er en del af diplomuddannelsen i Ledelse

Datoer og tilmeld

Faligt indhold

Du udvikler en forståelse for, hvordan økonomisk styring håndteres i den offentlige og private sektor og får kompetencer til at deltage i økonomiske beslutninger. Desuden lærer du at formidle økonomiske forhold og beslutninger ud i organisationen.

Du får viden om:

  • teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse
  • budgetmodeller og budgetprocesser
  • det eksterne regnskab og det interne regnskab
  • omverdenens påvirkning på formidling af økonomiske aspekter.

Udbytte

Efter Økonomisk ledelse kan du:

  • identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse samt relatere denne til ledelsespraksis

  • vurdere, begrunde og formidle anvendelsen af teorier, begreber og metoder i økonomisk ledelse i forhold til empirien og egen ledelsesmæssig kontekst og praksis

  • relatere ledelsesmæssig praksis og kontekst til økonomiske teorier og begreber samt metoders forskellige betydninger og optræden på organisatorisk niveau på reflekteret vis.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

André Barsøe Jensen Arbejder bl.a. med ledelse og administration
Janni Frank Studiesekretær, Odense
Kathrine Urlev Studiesekretær, Vejle

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb