Leg, kreativitet og læring

Diplommodul

Hvordan kan du være med til at skabe gode vilkår for børns dannelse, udvikling og deltagelse? Sæt fokus på læringsmiljøer, hvor deltagelse, leg og børnefællesskaber understøtter børnenes udvikling!

Datoer og tilmeld

Lær om legens betydning

Fagligt indhold 

Du udvikler kompetencer inden for kreativitet og legekultur, hvor du med grundlæggende viden om leg kan sætte legens betydning i et dannelses- og læringsperspektiv.

Du får viden om:

  • udvikling af pædagogik, der understøtter børns leg, kreativitet og læring
  • at analysere og vurdere legens betydning for dannelse, udvikling og deltagelse.

Udbytte

Ved at facilitere børns dannelse gennem deltagelse, leg, kreativ udfoldelse og børnefællesskaber påtager du dig ansvaret for udviklingen af de nødvendige læringsmiljøer indsats i samspil med de institutionelle rammer, rum og betingelser.

Efter Leg, kreativitet og læring kan du:

  • ud fra et børneperspektiv samarbejde om at styrke børns leg
  • analysere og vurdere legens betydning for børns dannelse, udvikling og deltagelse
  • begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer
  • i samarbejde med kolleger udvikle og gennemføre en pædagogik, der understøtter børns leg, læring, nysgerrighed, eksperimenteren og kreativitet.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Leg, kreativitet og læring er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde.

Målgruppe

Modulet er for pædagoger, som vil arbejde med børns udvikling og dannelse gennem leg og læring.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb