Litteratur og litteraturdidaktik

Diplommodul

Vil du styrke din viden om dansk som et litterært fag?
Sæt fokus på undersøgende fortolkning af både nyere og ældre tekster på tværs af genrer, perioder forfattere i dansk og nordisk litteratur.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Brug litteraturen i din danskundervisning!

Fagligt indhold

Du lærer at udvælge undervisningslitteratur ud fra undervisningens formål, at gå i dialog med kolleger om udvikling af litteraturundervisningen og at udvælge, anvende og begrunde valg af litteratur ud fra forskellige didaktiske kriterier og forskningsresultater.

Du får viden om:

  • litteraturteoretiske, -didaktiske og -metodiske tilgange og forskningsresultater
  • litteratur og litteraturens egenart som æstetisk artefakt
  • diskussion af fagdidaktiske problemstillinger.

Udbytte

På baggrund af viden om litteraturens historiske foranderlighed og kontekstforankring samt viden om forskellige genrer, perioder og forfattere i dansk og anden nordisk litteratur, udvikler du din praksis inden for danskundervisning med fokus på litteratur.

Efter Litteratur og litteraturdidaktik kan du:

  • analysere og fortolke litteratur ud fra bevidst valgte litteraturteoretiske og –metodiske tilgange
  • analysere og fortolke nyere og ældre litteratur ud fra centrale elementer som genre, komposition, fortæller, virkemidler og stil
  • diskutere og håndtere fagdidaktiske problemstillinger og metoder, der lægger op til en undersøgende og udviklende litteraturundervisning herunder litteraturens egenart og legitimering.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Litteratur og litteraturdidaktik er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Danskvejleder.

Målgruppe

Modulet er for dig som er skolelærer eller pædagog, og som gerne vil udvikle dine kompetencer inden for dansk litteratur.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb