Danskvejleder

Diplomuddannelse

Ønsker du at styrke skolens danskundervisning gennem udvikling af undervisning og didaktik samt vejledning af kollegaer og ledelse - så er den Pædagogiske diplomuddannelse til Danskvejleder specielt til dig.

Danskvejlederuddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle din undervisning, din didaktik og dine materialer til danskundervisningen. 

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse 

Med Diplomuddannelsen til Danskvejleder får du:

  • Kompetencer til at udvikle din undervisning, din didatik og dine materialer til danskundervisning 
  • Kompetencer til at formidle viden om danskfagets indhold og didaktik til kollegaer, ledelse og forældre 
  • Nyeste forsknings- og udviklingsviden om danskundervisning og didaktik 
  • Viden omkring dansksvejlederens metode, etik og særlige udfordringer 
  • Viden om og metoder til vejledning af kollegaer 

Målgruppe

Danskvejlederuddannelsen er en pædagogisk videreuddannelse for dansklærere med lyst til fordybelse og videreudvikling i faget, i danskfaglig didaktik og til at vejlede om danskundervisningens tilrettelæggelse.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Retningsspecifikke moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse og består af 60 ECTS.

For at opnå retningen Danskvejleder skal 30 ECTS være retningsspecifikke fag, hvoraf de to er fastlagte.

Moduloversigt

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00