Metoder i seksualvejledning

Diplommodul

Vil du styrke din faglige og analytiske baggrund for at arbejde metodiske med seksualvejledning?
Specialiser dig i vurdering, tilpasning og udvikling af seksualvejledning i den socialfaglige praksis.

Datoer og tilmeld

Bliv seksualvejleder og rådgiv om seksualitet, psykologi og sundhed!

Fagligt indhold 

Gennem studier af og refleksion over metoders anvendelse i relation til det teoretiske grundlag og de praktiske problemstillinger, får du viden om konkrete metoder til anvendelse i forbindelse med seksualvejledning.

Du lærer om:

  • etik som grundelement i al seksualvejledning vha. etiske refleksionsmodeller
  • jura som rammen for seksualvejledning samt seksualpolitik som metode
  • seksualitet som udtryk; herunder for eksempel sanselighed, kønsidentitet og sanseintegration
  • vejlednings- og formidlingsmetoder så som didaktik og samtaleredskaber.

Udbytte

Med afsæt i professionelle og etiske overvejelser, lærer du at handle på praksisproblemstillinger og beslutte praksisindsatser.

Den teoretiske forståelse hjælper i dit arbejde, hvor du kan tilpasse og udvikle metoder til anvendelse i seksualvejledningen, mens du medtænker psykologiske- og sundhedsaspekter.

Efter Metoder i seksualvejledning kan du:

  • vurdere og demonstrere anvendelse af metoder i relation til seksualvejledningen formidle relevante problemstillinger og løsningsmuligheder til borgere, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere.

Niveau

Modulet hører under Socialfaglig diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Metoder i seksualvejledning er et retningsspecifikt modul under retningen Seksualvejledning.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller har interesse i metoder i seksualvejledning for mennesker med nedsat funktionsevne.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb